Search
Liiketoimintaperiaatteet

Liiketoimintaperiaatteet

Me pöyryläiset olemme ylpeitä sitä, että olemme saavuttaneet kovan työn tuloksena maineen yhtiönä, joka harjoittaa liiketoimintaa tiukimpien eettisten vaatimusten mukaisesti. Toimimme erittäin ammattimaisesti ja asetamme rehellisyyden ja luottamuksen etusijalle. Noudatamme näitä periaatteita toiminnassamme kaikkialla.

Eettiset periaatteemme, Pöyry Way sekä niihin liittyvät menettelytavat ja käytännöt määrittävät selkeästi omat odotuksemme sen suhteen, miten haluamme toimia työnantajana, yrityksenä ja liikekumppanina.

Toimintamme on rehellistä ja tinkimätöntä. Kohtelemme työntekijöitämme reilusti ja tasa-arvoisesti ja odotamme, että he puolestaan noudattavat Pöyryn eettisiä periaatteita ja Pöyry Way -konseptia. Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä toimimaan ekologisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla.

Pidämme periaatteistamme kiinni huolella ja odotamme samaa myös kaikilta liikekumppaneiltamme. Meillä on toiminnassamme nollatoleranssi korruption, lahjonnan, kilpailua rajoittavien käytäntöjen, syrjinnän ja kiusaamisen suhteen. Tämä pätee toimintaamme kaikkialla maailmassa.
Tiedostamme myös, että liiketoimintakäytännöt ja -ympäristöt kehittyvät ja muuttuvat. Haluamme tältä osin arvioida itseämme jatkuvasti, jotta olisimme vastaisuudessakin niiden toimijoiden joukossa, jotka nostavat toimintaperiaatteiden rimaa entisestään.

Pöyry tekee jatkuvasti työtä tiukimpien eettisten vaatimusten noudattamiseksi ja maailmanlaajuista korruptiota vastaan esimerkiksi tukemalla Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) korruption vastaista kumppanuusaloitetta PACI:tä (Partnering Against Corruption Initiative). Maailmanlaajuiseen PACI-yhteisöön kuuluu yli 155 yritystä kaikilta aloilta ja kaikkialta maailmasta.

Code of Conduct
Pöyry Way
Pöyry supports WEF PACI
WEF/PACI news