Pöyry yrityksenä > Engineering balanced sustainability

Pöyry on sitoutunut visiossaan tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Pöyry on jo vuosikymmenten ajan suunnitellut ja toteuttanut projekteja, joissa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat on otettu huomioon. Tasapainoisen kestävän kehityksen käsitteessä painotamme kestävän kehityksen monimuotoisuutta ja soveltuvuutta. Nyt ja tulevaisuudessa Pöyry suunnittelee realistisia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon kaikki kestävän kehityksen näkökohdat. Tasapainoinen kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että pyrimme avaamaan uusia näkökulmia ja esittämään entistä tasapainoisempia ratkaisuja, joiden avulla voidaan edetä parhaalla mahdollisella tavalla. Toimiminen suunnannäyttäjän tämän tasapainon löytämisessä on tulevaisuuden menestystekijä.

Engineering balanced sustainabilityTM tarkoittaa resurssitehokkuuden parantamista. Siinä on tavoitteen löytää asiakkaille ratkaisuja, jotka tehostavat energian, veden ja materiaalien käyttöä ja toimitusketjun hallintaa ja parantaa samalla investoinnin kokonaistuottoa. Tasapainoisen kestävän kehityksen lähestymistavallamme otamme huomioon yleisesti tunnetut kestävän kehityksen näkökulmat ja hyväksymme sen tosiasian, että näiden välillä on löydettävä tasapaino, joka riippuu projektin luonteesta ja maantieteellisestä sijainnista.